วิธีฝึกต้นกระดาน

วิธีฝึกกลางกระดาน
วิธีฝึกปลายกระดาน
ทางแพ้ชนะ

การคิดหมากฮอส
สี่เรียงผสมจรเข้
สี่เรียงผสมจรเข้2
ตัวหน้า
ฆ่ามาตรฐาน
ฆ่ามาตรฐาน1
ฆ่ามาตรฐาน2
ฆ่ามาตรฐาน3
ฆ่ามาตรฐาน4
ฆ่ามาตรฐาน5
ฆ่ามาตรฐาน6
หักศอก
 

วิธีฝึกต้นกระดาน( เบื้องต้น)
(มือใหม่ก่อนอ่าน ตรงนี้ ควร ดูหัวข้อ ชื่อรูปหมาก ในเว็บนี้ ก่อน นะครับ)

 1. เลือกรูปหมาก ที่เซียนนิยมเล่น ( มีข้อสมมุติฐานว่า เซียนย่อมแปรรูปดี แข็งแกร่ง) อันมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้ ( ถ้ารูปใดหลุดความนิยม ก็อาจตัดใจไม่ใช้ ครับ)
 • ก. อีปุ้มออกศึก ( ก่อน หลัง)
 • ข. มาตรฐาน ( ก่อนหลัง)
 • ค. สามเรียง ( ก่อน หลัง)
 • ง. กองโจร ( ก่อน หลัง)
 • จ. ห้าแยก( ก่อน หลัง)
 • ฉ. สี่เรียง( ก่อน หลัง)
 • ช. อีโต้ขว้างเหี้ย( ก่อน หลัง)
 • ซ. หมากนางพญา ( ก่อน)
 • ฌ. หมากพุ่งหัว( ก่อน หลัง)
 • ญ. หมากมุมคู่ ( ก่อน หลัง)
 • ด. จิ้งจกเกาะฝาผนัง ( ก่อน)
 • ต. วายคู่เดินก่อน( ก่อน)
 • ถ. อื่นๆ

  2. ฝึกสังเกต ว่าหมากใด น่าจะดูดีกว่าหมากใด ต้องสังเกตด้วยว่าผู้ใช้รูปหมาก
ต้นกระดานเป็นใครด้วย บางคนใช้ดี ถนัดดี แบบใด บางคนกำลังไม่ถนัดแบบใดก็ต้องมีการเลือกรูปเล่น ตามความเหมาะสมกับคู่ต่อสู้คนนั้นๆถ้าคู่ต่อสู้ เลือกเล่นหมากไม่มีสกุล เรามีสิทธิ์ได้เปรียบแปรต้นกระดาน หมากใดจะเกิดผลดีกว่าหมากใด แล้วแต่คนเล่นทั้งสองฝ่ายด้วยครับ

  3. ฝึกเดินหมากรูปผสม ในสี่ก้าวแรก ยังไม่เป็นรูปร่างชัดเจน ว่า จะเกิดรูปใดก้าวที่ห้า ค่อยเลือกรูปชัดขึ้น ทำอย่างนี้ เพื่อจะได้เลือกให้เหมาะครับ

หมายเหตุ
1. ข้อเขียนต่างๆ ถ้ามือใหม่ท่านใด อ่าน เข้าใจ ยุ่งยาก สับสน ขอให้ อ่านบทความอื่น ในเว็บนี้ ประกอบ หรือ ประสานกัน ครับ

2. การถามคนอื่นว่าหมากอะไร ชนะ หมากใด ( เพื่อนำไปใช้) นั้น คำตอบของเขาอาจเป็นเพียงความเชื่อของเขา( ณ เวลานั้น) อาจไม่ใช่ความเป็นจริงแท้ก็ได้ในอนาคต แม้เป็นจริง เราก็ต้องหาข้อมูลอ้างอิงมามากมาย เพื่อประกอบ

( พวกเรายังคงต้องเรียนรู้กันอีกต่อไป ยากที่จะสรุปหมากต้นกระดานได้ครับ)


 

วิธีฝึกกลางกระดาน( เบื้องต้น)

 • ดูว่าคู่ต่อสู้กำลังวางแต้มหลอกหรือไม่ เช่น
 • หลอกให้เรากดกิน ( ไล่ให้หนี )
 • หลอกให้เราเซ่นแล้วจับ
 • หลอกให้เราทิ่มสูง
 • หลอกให้เราแลกหมัด
 • หลอกให้เราหักศอก( ทิ้งร่ม)
 • หลอกให้เรายิงสอง ยิงสาม
 • หลอกให้เราเดินทรงงาม ( เลือกเดินให้ ทรงงาม แล้วแพ้ทันทีก็มีครับ)
 1. ฝึกสังเกตรูปทรง การจัดตำแหน่ง ทั้งของฝ่ายเราและฝ่ายเขา ว่าฝ่ายเรามีตาเดินมากไหม ตาเดินน่าจะปลอดภัยมีอะไรบ้าง แล้วมาชั่งน้ำหนักกัน ก่อนตัดสินใจเดิน
 2. ตะหนักอยู่เสมอว่า การเล่นกลางกระดาน ก่อนจะเดิน ต้องคิดก่อน ใช่ว่าจะเดินด้วยความรู้สึก หรือ เคยชินได้
 3. ฝึกใช้ไหวพริบ ปติพาน ของตนเองด้วย เพื่อประสานกับ การอ่านหมาก อ่านใจ คู่ต่อสู้ ว่าเขาคนนั้น( คู่ต่อสู้คนนั้น) จะมาตอบโต้เราอย่างไร
 4. ต้องมีข้อมูลคู่ต่อสู้มาบ้าง ว่าเขามีจุดเด่นอะไร จุดอ่อนอะไร ถ้าไม่รู้จักมาก่อน ก็เดาว่าเขาอยู่ระดับฝีมือประมาณไหน( เซียนใหญ่ เซียนกลาง เซียนเล็ก ครึ่งเซียน ครึ่งหมู หมู โนเนม) ถ้าเราเจอเซียน นั่นหมายถึง เราวางแต้มหลอกเขาไม่ได้แน่ เซียนย่อมไม่หลอกตื้นตื้นๆ หมูจะเดินด้วยความเคยชิน
 5. อิงความรู้ ไว้บ้างก็ดี แต่ต้องเป็นความรู้ ที่พอเชื่อถือกันได้ เช่น ถ้าเลือกเดินเข้ารูปนั้น ตำราว่าดีที่สุดปลอดภัยแล้ว

 


วิธีฝึกปลายกระดาน ในหมากฮอส

มีหลายวิธีให้เลือก หรือ ใช้หลายวิธีประสานกัน ดังต่อไปนี้ครับ

1. ฝึกด้วยตนเอง
       ก. ฝึกถอดหมาก โดยนำรูปปลายที่เล่นจริงๆมาถอด หรือ แกะหมากด้วยตนเอง
       ข. ดูตัวอย่างตำราปลายกระดาน หรือ จากบันทึกการแข่งขัน แล้วทำความเข้าใจ
           และดูตัวอย่างจากความรู้ในเว็บที่เสนอความรู้หมากฮอส   เช่น ในเว็บนี้ เป็นต้น
       ค. ซ้อมกับคนเก่งปลายบ่อยๆ ทั้งซ้อมเล่นกับคนที่เล่นเต็มร้อย ซ้อมกับคนที่ชอบเล่น
           มวยวัดผสมและ ซ้อมกับผู้ที่ชอบหาแต้มประหลาด
       ง. อ่านหนังสือกำลังในภายใน เพื่อนำชั้นเชิง หรือ บทความบางอย่าง มาประยุกติ์ใช้ด้าน
           ลูกหลอก
       จ. พยายามค้นหาข้อสรุป รูปหมากที่ฝึก ให้ได้ตำตอบตรงถูกต้อง หรือ ตรงกับเซียนฮอส
           สรุป หรือ มีผู้ตรวจความถูกต้อง เมื่อได้ผลลัพท์จากการ นั่งเทียนเอง   

2. มีอาจารย์สอนโดยตรง เมื่อมีอาจารย์ วิธีนี้ปัญหาตรงที่ การหาโอกาสเวลาว่างๆจากภารกิจ    ว่างตรงกันยาก  ปัญหา  อีกข้อ คือ รูปที่ฝึกนั้น อาจารย์ของตนเอง อาจไม่เคยถอดมาก่อน    จึงต้องรออาจารย์นเองไปถอดมา ก่อนแล้วค่อยมาสอน
 
3. ฝึกจากคู่ซ้อมทั่วไป เช่น เล่นในเว็บไทยมีจี เป็นต้น เล่นบ่อยๆ

4. มีผู้อยู่วงนอกมาเสนอแนะ ขณะเล่นใน ดงเซียน หรือ ในเว็บไทยบีจี เป็นต้น

5. ถามผู้ที่อาจรู้ หลายๆคน เผื่อเขาว่างบอก และ เสนอที่รู้บางจุดมา หรือ ชวนมาช่วยคิดแต้ม
    ปลายกันเพราะว่าปลายกระดาน บางแต้มยากมาก จึงอาจถึงกับต้องช่วยๆกันดูหลายคน

6. ฝึกกับโปรแกรมหมากฮอส คงมีบางรูปปลาย ที่ควรช่วยกันดูๆหลายคนเพื่อมุ่งสู่การสรุป
    เด่นชัดแน่นอน